สวนบวกหาด

่ประตูช้่างเผือก

ประตูเชียงใหม่

ขนส่งอาเขต เชียงใหม่

สถานีรถไฟ เชียงใหม่

สถานกงสุลจีน

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่

สถานกงสุึลอังกฤษ

สถานกงสุลฝรั่งเศส

สถานกงสุลสวีเดน

สถานตรวจคนเข้าเมือง

สะพานเหล็ก

สะพาน นครพิงค์

สะพาน เนาวรัตน์

สถานีตำรวจ

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์

ประตูสวนดอก

ประตูสวนปรุง

ประตูท่าแพ

สถานกงสุลอเมริกา

อนุเสาวรีย์ สามกษัตริย์

สถานีตำรวจท่องเที่ยว