Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > สวนบวกหาด

สวนบวกหาด

สวนสาธารณะ ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านในคูเมือง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานดอกไม้ และมีการโชว์ขบวนแห่และ มหกรรมสินค้า ที่หน้าสวนแห่้งนี้

Location of สวนบวกหาด

Mapping ID : 1006