Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > สะพานเหล็ก

สะพานเหล็ก

สะพานนี้สร้างเพื่อระรึกถึง สะพานเก่าที่ใช้ข้ามแม่น้ำปิง ก่อนที่มีการสร้างสะพานปูน
ในปัจจุบัน เนื่องจากสะพานมีขนาเล็กเกินไป จึงเปิดให้เดินรถทางเดียว

Location of สะพานเหล็ก

Mapping ID : 1009