Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > สถานีตำรวจท่องเที่ยว

สถานีตำรวจท่องเที่ยว

สถานีตำรวจท่องเที่ยว พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 1155 ในกรณีที่มีปัญหาสิ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หาย สามารถติดต่อแจ้งความได้ที่นี่

Location of สถานีตำรวจท่องเที่ยว

Mapping ID : 1013