Top(ภาษาไทย) > ตลาด / ศูนย์การค้า > ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาสะพานเนาวรัตน์

ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาสะพานเนาวรัตน์

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายอาหารนำเข้า ชาวต่างชาติในเชียงใหม่นิยมใช้บริการที่นี่ เนื่องจากมีอาหารนำเข้าให้เลือกเยอะ ริมปิงซุปเปอร์ในเชียงใหม่มีทั้งหมด 4 สาขา

Location of ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาสะพานเนาวรัตน์

Mapping ID : 1014