Top(ภาษาไทย) > ตลาด / ศูนย์การค้า > ตลาดประตูเชียงใหม่

ตลาดประตูเชียงใหม่

อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของคูเมือง อยู่ไกล้ๆประตูเชียงใหม่ ตอนเย็นค่อนข้างคึกคักเพราะมีแผงอาหารขายจำนวนมาก

Location of ตลาดประตูเชียงใหม่

Mapping ID : 1019