Top(ภาษาไทย) > ตลาด / ศูนย์การค้า > ตลาดต้นลำใย

ตลาดต้นลำใย

ตลาดขนาดเล็ก ฝั่งตรงข้ามตลาดวโรรส ส่วนมากจะขายสินค้าประเภทอาหาร ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และ ดอกไม้

Location of ตลาดต้นลำใย

Mapping ID : 1023