Top(ภาษาไทย) > สถานที่ท่องเที่ยว > วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์

สร้างโดยกษัตริย์องค์ที่ 5 ของล้านนา ชื่อ ท้่า่วผายู ใน คศ 1345 จุดเด่นอยู่ที่่วิหารลายคำ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีภาพวาดวิถีชีวิตของคนสมัยโบราณ และเป็นที่ประดิษฐานของ พระสิงห์ พระสำคัญของเมืองอีกด้วย

Location of วัดพระสิงห์

Mapping ID : 1039