Top(ภาษาไทย) > สถานที่ท่องเที่ยว > วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

เริ่มสร้างโดยกษัตริย์องค์ที่ 7 ของเชียงใหม่ ชื่อกษัตริย์ แสนเมืองมา คศ 1391 ในบริเวณกลางเมืองเชียงใหม่ ต่อมาสมัยกษัตริย์ องค์ที่ 9 กษัตริย์ ติโลกราช ได้ทำการสร้า่่งต่อ จนสำเร็จ มีความสูง 86 เมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในอณาจักรล้านนา ต่อมาในปี คศ 1545 ได้เกิดแผ่นดินไหว ทำให้ยอดสูง 30 เมตร หักลงมา

Location of วัดเจดีย์หลวง

Mapping ID : 1044