Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่
Airport Business Park, 90 ถนนมหิดล
หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. +66-53-203367
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8:30 - 12:00 (ยื่นคำร้องเท่านั้น), 13:30 - 16:30 (รับเอกสารเท่านั้น)

การจัดการสำนักงาน : Passport, วีซ่า สำหรัีบข้อมูลอื่นๆกรุึณาดูที่ URL


โทรสาร. +66-53-203373

Location of สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่

Mapping ID : 1055