Top(ภาษาไทย) > สนามกอล์ฟ > ลานนากอล์ฟคอร์ส

ลานนากอล์ฟคอร์ส

สนามกอล์ฟของทหารบก เป็นสนามกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุึดในภาคเหนือ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 20 นาที มีจุดเ่ด่นคือ มีอยู่ี 27 หลุม

Location of ลานนากอล์ฟคอร์ส

Mapping ID : 1193