Top(ภาษาไทย) > ร้านอาหาร > ร้านไอ เบอร์รี่ (ไอศกรีม)

ร้านไอ เบอร์รี่ (ไอศกรีม)

ร้านไอศกรีมของดาราตลกชื่อดัง อุดม แต้พานิช หน้าร้านมีรูปปั้นสีเหลืองหน้าตาตลกอยู่ ราคาของไอศกรีมค่อนข้างแพง แต่อร่อย และ เป็นที่นิยม
เปิดบริการ 10:30-22:00
ที่ตั้ง ถนนน้ำผึ้ง

Location of ร้านไอ เบอร์รี่ (ไอศกรีม)

Mapping ID : 1202