Top(ภาษาไทย) > ร้านอาหาร > นินจาราเม็ง สาขา 1

นินจาราเม็ง สาขา 1

ตกแต่งร้านในสไตล์นินจา เน้นสีดำเป็นหลัก เมนูหลากหลายนอกจากบะหมี่ ก็มีอาหารญี่ปุ่นบริการอีกหลายชนิด

Location of นินจาราเม็ง สาขา 1

Mapping ID : 1205