Top(ภาษาไทย) > ร้านอาหาร > ลา กริต้า(ร้านอาหารอิตาเลียน)

ลา กริต้า(ร้านอาหารอิตาเลียน)

ร้านอาหารอิตาเลียน ที่เป็นที่นิยม มีบริการอาหารนานาชาติในแบบ บุฟเฟ่ท์กลางวันด้วย

Location of ลา กริต้า(ร้านอาหารอิตาเลียน)

Mapping ID : 1228