Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Chiang Mai Phucome Hotel

Chiang Mai Phucome Hotel

โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 576 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า...

Location of Chiang Mai Phucome Hotel

Mapping ID : 337