Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Imm eco Chiang Mai Hotel

Imm eco Chiang Mai Hotel

Imm eco Chiang Mai Hotelที่ตั้งอยู่ห่างจากไนท์บาซาร์และสถานีรถไฟเชียงใหม่เพียง 1 ไมล์แห่งนี้เป็นโรงแรมราคาประหยัด...

Location of Imm eco Chiang Mai Hotel

Mapping ID : 338