Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Hub 53 Bed & Breakfast

Hub 53 Bed & Breakfast

โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 7 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน...

Location of Hub 53 Bed & Breakfast

Mapping ID : 384