Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Charcoa House & Cozy Hotel

Charcoa House & Cozy Hotel

บ้านทรงยุโรปแห่ง นี้ตั้งอยู่ภายในส่วนของกำแพงเมืองเก่า เดินเพียงไม่กี่นาทีจากถนนคนเดินวันอาทิตย์ HOT...

Location of Charcoa House & Cozy Hotel

Mapping ID : 432