Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Tadkham Village Hotel

Tadkham Village Hotel

โรงแรมซึ่งตั้งชื่อตาม วัดในชุมชนวัวลายแห่งนี้โดดเด่นด้วยทางเข้าในรูปแบ ล้านนาอันโอ่โถง ด้วยทำเลที่ตั้ง...

Location of Tadkham Village Hotel

Mapping ID : 435