Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Banthai Village Hotel

Banthai Village Hotel

คำจำกัดความที่ดีที่ สุดของโรงแรมแห่งนี้คือเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่อยู่ใจ กลางเมือง ทันสมัยแต่มีกลิ่นอายขอ...

Location of Banthai Village Hotel

Mapping ID : 470