Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Chiang Mai Plaza Hotel

Chiang Mai Plaza Hotel

โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 445 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้า...

Location of Chiang Mai Plaza Hotel

Mapping ID : 490