จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ / สถานที่ท่องเที่ยว / ตลาด / ศูนย์การค้า / ร้านอาหาร / โรงแรม / ร้านค้า / สนามกอล์ฟ / โรงเรียน / โรงพยาบาล