Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > New Mitrapap Hotel

New Mitrapap Hotel

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ใน ทำเลที่ดีในใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้ตลาดวโรรส ไนท์บาร์ซ่า และประตูท่าแพ ห้องพ...

Location of New Mitrapap Hotel

Mapping ID : 345